top of page
_MG_33293.jpg

Steady flowers holding me, buzzing sound when I breatheKonstepidemin, Gothenburg, 2023

Exhibition with sculptures in isomalt, MedGurad disposable curtains and sound loop. When raining, the floor of the exhibition space was gradually filled with water, making some of the sculptures dissolve, collapse and sometimes disappear. 

 

Exhibition text:

 

Det er høst og blomsterløkene må settes i jorden. Det er viktig, det er sånn det skal være. Hundre løker, kanskje flere. Men jeg har aldri gjort det før, ikke som noe annet enn en lek. Fingrene i jorda, dobbelt så dypt som løken selv er høy, våte hender, kalde hender. Det er en mann her som går inn og ut av huset. Jeg går også inn og ut, men gjennom en annen dør. Vi snakker nesten ikke sammen, men til slutt spør han om han skal låse, han skal gå. Vi er begge arbeidere her, men dette er også min barndom. Jeg skyller hendene i varmt vann for å finne varmen, før jeg igjen setter de ned i jorda og blir kald. Det er gjørmete og buksen min dekkes. Jeg har på en regnbukse, den regnbuksen er fortsatt dekket i gjørme ett og et halvt år senere. Tiden går fort, rundt den syke, står tiden stille. Gror det fram blomster om løken ikke settes ned?

/

It’s fall and the flower bulbs must be planted into the ground. It’s important, that’s how it should be. A hundred bulbs, maybe more. But I’ve never done it before, not as anything else than play. Fingers in the soil, twice as deep as the bulb itself is tall, wet hands, cold hands. There’s a man here who walks in and out of the house. I also walk in and out, but through a different door. We hardly speak, but in the end he asks if he should lock up, he’s finished for the day. We’re both workers here, but this is also my childhood. I rinse my hands in hot water to find warmth, before I put them back into the soil and get cold. It’s muddy and my pants get dirty. I’m wearing rain pants, those pants are still covered in mud a year and a half later. Time passes quickly, around the sick one, time stands still. Will flowers bloom if the bulb is not planted?

The exhibition was kindly supported by Arts Council Norway.

Press play to hear the sound loop, 11:46 min. Presented on speaker behind curtains, playing at a low volume. 

bottom of page